Znaki towarowe. Jak to się wszystko zaczęło?

POCZĄTKI ZNAKÓW TOWAROWYCH, CZYLI JAK TO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO?

W ostatnich paru latach kwestie związane z ochroną prawną znaków towarowych zyskały na popularności – coraz więcej firm czy indywidualnych twórców decyduje się na uregulowanie i zabezpieczenie przysługujących im praw do oznaczeń, elementów wyróżniających ich na rynku.

Znaki towarowe i ich historia sięga jednak wiele lat wstecz i pokazuje, że chęć budowania swojej marki w oparciu o rozpoznawalne i prawem chronione oznaczenie towarzyszyła ludziom już w minionych wiekach.

CZASY STAROŻYTNE

Praktyka posługiwania się na produktach oznaczeniami wskazującymi na ich twórców sięga aż czasów starożytności m.in. na zachowanych z tamtego okresu przedmiotach ceramicznych możemy odnaleźć symbole takie jak ośmiornica umieszczona na minojskim dzbanie z Cypru z XIII w. p. n. e.

ŚREDNIOWIECZNE CZASY

W epoce średniowiecza w wielu miastach powstawały gildie rzemieślnicze, które zajmowały się głównie kontrolą jakości wyrobów rzemieślniczych. Często używano znaków lub symboli, aby oznaczyć wyroby jakościowego lub wskazać na pochodzenie danego produktu.  Za próby sfałszowania takich oznaczeń groziły surowe kary.

ZNAKI TOWAROWE W ERZE RENESANSU

Rozkwit miast oraz rozwój handlu międzynarodowego w okresie renesansu zwiększyły potrzebę identyfikacji i odróżnienia produktów. Kupcy zaczęli używać różnych metod, aby wyróżnić swoje towary, co przyczyniło się do rozwoju wczesnych form znaków towarowych.

Ale nie tylko w handlu można było zaobserwować takie praktyki – artyści i rzemieślniczy również oznaczali swoje dzieła znakami lub monogramami, aby sygnować swoje prace. Twórcy innych dóbr również używali oznaczeń, aby podkreślić jakość i pochodzenie wytwarzanych przez siebie produktów.

ZŁOTE CZASY REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ

Jednak prawdziwy rozwój znaków towarowych i początki ich regulacji prawnych przypadły na czasy rewolucji przemysłowej. Masowa, jak na tamte czasy, produkcja, spowodowała potrzebę standaryzacji produktów. Znaki towarowe stały się kluczowym narzędziem do odróżnienia produktów jednego producenta od innych oraz jakościowych oznaczeń tak na rynkach lokalnych, jak i krajowych oraz międzynarodowym.

NAJSTARSZE ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE – POLSKA I ŚWIAT

Jednym z najstarszych, jeżeli nie najstarszym, zarejestrowanym znakiem towarowym jest czeski znak piwa PILSNER z 1859 r., którego okres ochronny od tego czasu sukcesywnie jest przedłużany aż to współczesnych czasów.

Kilkanaście lat później, dokładnie w 1875 r., w Wielkiej Brytanii uchwalono ustawę o rejestracji znaków towarowych, a z początkiem następnego roku rozpoczął działalność brytyjski Urząd Patentowy. Pierwszej rejestracji znaku towarowego w Wielkiej Brytanii dokonała firma Bass i nastąpiło to już w 1876 r. Znak ten przedstawia owalny rysunek z umieszczonym wewnątrz trójkątem równoramiennym, pod którym widnieje napis „Bass & Co’s. PALE ALE”.

W Stanach Zjednoczonych pierwszym zarejestrowanym znakiem towarowym była grafika przedstawiająca orła trzymającego w dziobie wstęgę z napisem „EAGLE BRAND”, a zgłoszenia dokonała w 1870 r. Averill Chemical Paint Company na podstawie pierwszej ustawy o znakach towarowych z 1870 r. Z racji tego jednak, że Sąd Najwyższy USA uznał pierwszą ustawę o znakach towarowych za niekonstytucyjną (tzw. Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82) to wszystkie zarejestrowane na mocy tejże ustawy znaki towarowe zostały unieważnione.

W związku z tym za nastraszy zastrzeżony znak towarowy w USA uznaje się zarejestrowany 27 maja 1884 r. znak przedstawiający biblijnego Samsona walczącego z lwem. Rejestracji dokonano na rzecz JP Tolman Company (dzisiaj Samson Rope Technologies, Inc.). Co ciekawe, znak ten pozostaje w dalszym ciągu w użyciu.

Jednym z najstarszych znaków towarowych, który został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych w 1887 r. jest znak organizacji charytatywnej Czerwony Krzyż. Rejestracji dokonał Amerykański Komitet Czerwonego Krzyża w celu ochrony symbolu przed nieuprawnionym użyciem.

Rok później zarejestrowano znak towarowy Kodak, który stał się symbolem fotografii na całym świecie (nr 15,825). George Eastman, założyciel Eastman Kodak Company, zarejestrował słowo „Kodak” jako znak towarowy, który miał być używany do oznaczania jego produktów fotograficznych, w tym aparatów i materiałów do fotografii.

Przechodząc na terytorium krajowe – jedną z pierwszych decyzji, którą podjął Józef Piłsudski po powierzeniu Mu funkcji Naczelnika Państwa było utworzenie w dniu 28 grudnia 1918 r. Urzędu Patentowego RP, a niedługo później, bo 4 lutego 1919 r. podpisany został dekret o ochronie znaków towarowych.

Co ciekawe, zgodnie z art. 23 tegoż dekretu: „świadectwa na znaki towarowe zgłoszone na podstawie ustaw obowiązujących do tego momentu na terytorium Polski zachowują swoją moc, o ile uprawnieni w ciągu 6 miesięcy od daty uzyskania mocy obowiązującej Dekretu, zgłoszą je do Urzędu Patentowego RP.”. Pierwszym z takich znaków towarowych zarejestrowanych na terenie Polski z datą pierwszeństwa, tj. zgłoszenia od 25 lipca 1918 r., a zarejestrowanym 11 kwietnia 1924 r. był znak pruszkowskiej firmy Sommer i Nower. Znak ten był etykietą z wizerunkiem leżącego lwa oraz umieszczonym nad nim dwugłowym orłem, oraz czterema dwustronnymi medalami umieszczonymi wokół niego. Ochrona tego znaku wygasła dopiero w 2005 r.

Historie wielu z tych znaków dowodzą, że skuteczne zastrzeżenie znaku towarowego, a następnie prawidłowe wykonywanie praw ochronnych do niego może pozwolić na zbudowanie rozpoznawalnej na rynku marki.

Jeżeli jesteś zainteresowany podobną tematyką to zapraszamy na naszego bloga – w najbliższym czasie pojawią się na nim kolejne artykuły m.in. o najdroższych znakach towarowych. Tymczasem zachęcamy do przeczytania o:

jak zwiększyć ochronę twojej marki?

zasięg terytorialny rejestracji znaku towarowego

rejestracja znaku towarowego

Źródła:

al-secco.blog.pl

euipo.europa.eu

radcaprawny.kirp.pl

  Comments are closed

  W biznesie renoma jest niezwykle ważna. Dobra reputacja przyciąga klientów, buduje zaufanie i otwiera drzwi do sukcesu. Jednym z kluczowych czynników budowania renomy jest Twoje bezpieczeństwo jako przedsiębiorcy.
  Kontakt
  Adres: Meteorologów 7/1,
  40-526 Katowice
  nr domofonu: 71
  Telefon: +48 516 076 132
  Email: creative@lexnord.com
  © 2023 Made by Strony internetowe Katowice