Maria Kuśmierz

Poznajmy się!

Hej, jestem Marysia i zależy mi na ochronie Twoich kreatywnych wizji i marzeń.

Imię i Nazwisko: Maria Kuśmierz

Stanowisko: Specjalista ds. Znaków Towarowych, Team Leader

Wykształcenie: aplikant radcowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zainteresowanie tematem :

Wierzę w potęgę kreatywności jako źródła innowacji i postępu, dlatego chciałabym, żeby częścią mojej ścieżki zawodowej było dążenie do wykorzystania narzędzi prawnych w celu wspierania rozwoju artystów, twórców i przedsiębiorców działających w obszarach takich jak biznes, sztuka, media, design czy nowe technologie. Fascynuje mnie także możliwość łączenia aspektów prawa z kreatywnymi rozwiązaniami, szczególnie w obszarze prawa własności przemysłowej czy prawa własności intelektualnej, o czym świadczy m.in. wybór seminarium magisterskiego z wyżej wymienionych przedmiotów, które wzbogaciło moje postrzeganie tego prawnego obszaru i uświadomiło mi konieczność jego ochrony.

Dlaczego to robię?

Sztuka - w szerokim ujęciu - to nieodłączny element mojego życia, co dodatkowo wzmaga moją wrażliwość na potrzeby i aspiracje osób kreatywnych. Jako pasjonatka prawnych aspektów twórczości, chcę sprawić, aby Twoje innowacyjne pomysły nie tylko mogły wykiełkować, ale także zakwitnąć – z równoczesną ochroną przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Chcę przyczynić się do wzmacniania pozycji marek oraz kreatywności w obszarze biznesu, byś za pomocą znaków towarowych mógł wyrażać swoją indywidualność i budować rozpoznawalność na rynku. W swojej pracy chcę zrozumieć Twoje potrzeby i dążyć do zapewnienia Ci bezpieczeństwa i przestrzeni, w której wolność twórcza idzie w parze z odpowiedzialnością i poszanowaniem granic prawnych.

Co mnie motywuje?

Moja główna motywacja to tworzenie trwałych wartości i zabezpieczenie kreatywnych pomysłów przed niepożądanym wykorzystaniem. Rozwijając swoje umiejętności, chcę wpływać na ochronę w dziedzinach twórczych i przemysłowych, która ma znaczenie w tak dynamicznym i zmiennym świecie. Uważam, że Twoja kreatywność nie powinna być ograniczona obawami o naruszenie praw, a moje zaangażowanie w tworzenie strategii ochrony pozwala mi działać jako Twój niezawodny sojusznik w dążeniu do rozwoju.

Jakie jest moje hobby?

Od zawsze pasjonowały mnie dziedziny, które pozwalały wyrażać moją kreatywność. W wieku 6 lat zaczęłam grać na fortepianie i pasję tę kontynuuję do dziś, a muzyka stanowi ważny element mojego życia. Interesuję się też sztuką i designem - zarówno w wydaniu „ulicznym”, jak i muzealnym. Oprócz tego realizuję się także poprzez naukę języków, fotografię czy rękodzieło - lubię tworzyć coś z niczego, dając wyraz swojej wyobraźni. Kocham także zwierzęta i stare zabytkowe samochody. Kombinacja tych zainteresowań pozwala mi eksplorować różne aspekty twórczości i daje mi radość z wyrażania siebie w różnorodny sposób.

Ciekawostka o mnie:

Moja młodsza wersja byłaby bardzo zdziwiona zawodem, który obecnie wykonuję, ponieważ od czasów nastoletnich marzyłam o pracy w białym kitlu i ze stetoskopem, a prawo to był dla mnie… eksperyment (zwłaszcza, że skończyłam liceum w klasie matematyczno-biologiczno-chemicznej). Jak widać zejście z utartego szlaku czasem popłaca, ponieważ odkrycie pasji do prawa otworzyło przede mną zupełnie nową ścieżkę. Dzięki temu "eksperymentowi" mogę teraz oddać się pracy, która nie tylko mnie fascynuje, ale również umożliwia mi pomaganie ludziom w sposób, którego wcześniej nie potrafiłam sobie wyobrazić. To dowód na to, że czasem zejście z utartego szlaku może przynieść najpiękniejsze i najbardziej satysfakcjonujące efekty.

Joanna Zielińska

Witaj,

Nazywam się Joanna i moim celem jest ochrona Twoich innowacyjnych pomysłów oraz autorskich projektów.

Imię i nazwisko: Joanna Zielińska

Stanowisko: adwokat wpisana na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej w Katowicach od 2015 r., Specjalista ds. Znaków Towarowych, Ekspert do spraw procesowych

Wykształcenie: ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji na kierunku: prawo, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym, wykładam na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, uczestniczyłam w wielu kursach naukowych oraz konferencjach, w tym organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką szkoleniu pt. Adwokat jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP, jestem autorką publikacji m.in. w czasopiśmie Stosunki Międzynarodowe – International Relations, posługuję się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie

Zainteresowanie tematem:

Tematyka znaków towarowych oraz szerzej ochrony własności intelektualnej nigdy wcześniej nie miała tak dużego praktycznego znaczenia, jak we współczesnych czasach – dostępność rejestracji działalności gospodarczej, rozwój technologii i wymiany gospodarczej czy wreszcie sztuczna inteligencja sprawiają, że odróżnienie się na rynku poprzez m.in. zindywidualizowane oznaczenie zyskało niezmiernie na znaczeniu. Stąd też chęć wsparcia między innymi Ciebie na drodze do skutecznej i pełnej ochrony Twoich innowacyjnych pomysłów i autorskich projektów. Z uwagi na doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach o znaki towarowe, jak również o naruszenie praw autorskich i zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, swoją aktywność skupiam szczególnie na aspektach proceduralnych związanych z ochroną praw autorskich, know-how oraz rejestracją znaków towarowych.

Dlaczego to robię:

Bo wierzę, że składniki wartości niematerialnych w Twojej firmie takie jak m.in. zarejestrowany znak towarowy czy know-how mogą pozwolić Ci zwiększyć wartość Twoich firmowych aktywów, poszerzyć grono odbiorców Twoich towarów lub usług czy wreszcie zadecydować o rozwoju i wyprzedzeniu konkurentów w wyścigu po sukces.

Co mnie motywuje:

Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja.

Jakie jest moje hobby:

Poza pracą interesuję się tematyką stosunków międzynarodowych, angażuję się w konkursy dla studentów prawa oraz jestem stałą bywalczynią sal kinowych.

Ciekawostka o mnie:

Jako była uczennica szkoły baletowej uwielbiam balet, w szczególności „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego, w którym kiedyś miałam nawet okazję wystąpić osobiście.

Beata Habryka

Cześć, jestem Beata i swoje wysiłki skupiam na strzeżeniu Twoich wyjątkowych konceptów. Dodatkowo zadbam o wizerunek Twojej marki, ponieważ marketing to moje hobby.

Imię i nazwisko: Beata Habryka

Stanowisko: Asystent Prawny, Social Media Marketer

Wykształcenie: student prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zainteresowanie tematem: Budowanie wizerunku różnych podmiotów towarzyszy mi od dawna. Dzięki połączeniu moich zainteresowań naukowych oraz kreatywnej części swojego życia, bliskie stało mi się prawo nowych mediów oraz ochrona własności intelektualnej. Moje dotychczasowe doświadczenie w kreowaniu wizerunku Stowarzyszeń, Fundacji czy Kancelarii pozwoliło mi zrozumieć jak istotna jest marka w naszej działalności, a chroniona marka może przyczynić się do budowy lojalności klientów.

Dlaczego to robię? Ochrona znaków towarowych jest budowania rozpoznawalnej i trwałej marki oraz zapewnienia prawnego zabezpieczenia przed niepożądanym wykorzystaniem przez konkurencję. Dlatego chciałabym, aby również Twoja marka stała się rozpoznawalna, a jej wizerunek był unikalny.

Co mnie motywuje? Moją motywacją jest inwestycja w przyszłość – działając w naszym zespole nie tylko zdobywam cenne doświadczenie zawodowe, ale również nieustannie pobudzam swoją kreatywność. Dzięki mojej pracy mogę poznać punkt widzenia przedsiębiorcy, co uważam za cenną lekcję w przyszłej karierze zawodowej.

Jakie jest moje hobby? Moje zainteresowania skupiają się wokół podróży, marketingu oraz pracy kreatywnej. Ponadto nie pogardzę dobrą muzyką, zwłaszcza podczas koncertu z przyjaciółmi.

Ciekawostka o mnie: Ponad 10 lat temu rozpoczęłam swoją przygodę z językiem hiszpański, pomogło mi w tym dwujęzyczne wykształcenie zdobywane w katowickich szkołach pod patronatem Ambasady Hiszpanii w Warszawie, dzięki temu na ścianie mojego rodzinnego domu wisi dyplom z podpisem Króla Filipa VI Burbona.

Sara Gwardyś

Cześć, jestem Sara i moim celem jest ochrona interesów wszystkich uczestników rynku.

Imię i nazwisko: Sara Gwardyś 

Wykształcenie: aplikant radcowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zainteresowanie tematem: Moje zainteresowanie prawem własności intelektualnej ma swoje korzenie w prawie konsumenckim, które praktykuje od kilku lat. Przejrzystość rynku i konieczność walki z nieuczciwą konkurencją skłoniły mnie do refleksji nad tym jak ważna jest dla przedsiębiorcy ochrona jego marki. Postęp i rozwój rynku wymagają od jego uczestników wdrożenia odpowiednich narzędzi ochronnych, takich jak np. rejestracja znaku towarowego.

Dlaczego to robię? Motywem, który towarzyszy mi przy tworzeniu tego projektu jest bezpieczeństwo przedsiębiorcy i jego wizji. Zastrzeżenie znaku towarowego jest dla mnie formalnym zagwarantowaniem pozycji przedsiębiorcy na rynku i oznaką jego prestiżu. Jako osoba zaangażowana w ochronę praw konsumentów, ważne jest dla mnie także to, by potencjalny klient miał pewność co do firmy, z którą nawiązuje relacje gospodarcze. Obecne czasy i ilość nowo powstałych podmiotów, sprzyja w wprowadzaniu w błąd i wykorzystywaniu braku wiedzy zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.

Co mnie motywuje? Moją motywacją jest zapewnienie przedsiębiorcy ochrony jego interesów. Dążę do tego, by czuł się pewnie i komfortowo rozwijając swoją firmę, a także nie czuł zagrożenia ze strony konkurujących podmiotów w kwestii własności jego marki.

Jakie jest moje hobby? Moje zainteresowania skupiają się wokół podróży, polityki i rozwoju osobistego. Czas wolny od pracy spędzam zwykle na spacerach z moim ukochanym, czworonożnym przyjacielem – Morisem.

Mateusz Pustułka

Imię i Nazwisko: Mateusz Pustułka

Stanowisko: Aplikant adwokacki

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zainteresowanie tematem: tematem znaków towarowych oraz ochroną własności intelektualnej zacząłem interesować się już w czasie studiów. Nie był to przypadkowy wybór, ale wynikał z potrzeby odnalezienia swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Byłem i w dalszym ciągu jestem głęboko przekonany, że ta dziedzina prawa jest nie tylko fascynująca, ale również niezwykle istotna dla współczesnego świata, w którym indywidualność i kreatywność coraz częściej daje się poznać jako wartość, którą warto chronić.

Dlaczego to robię: jest kilka kluczowych powodów dla których wybrałem właśnie tę dziedzinę prawa. Przede wszystkim traktuje to jako wyzwanie. Prawo własności intelektualnej to dynamiczna dziedzina, która ewoluuje wraz z nowymi technologiami i trendami. To daje mi możliwość ciągłego rozwoju umiejętności i nauki nowych aspektów prawa. Dodatkowo pomoc Klientom w zrozumieniu ich praw dostarcza mi ogromnej satysfakcji zawodowej. Świadomość, że mogę przyczynić się do ochrony ich interesów motywuje mnie do działania.

Zainteresowania/aktywność pozazawodowa: czas wolny od pracy staram się poświęcać aktywności na świeżym powietrzu. Interesuję się przede wszystkim historią, głównie XX w., oraz kulturą bliskiego i dalekiego wschodu.

W biznesie renoma jest niezwykle ważna. Dobra reputacja przyciąga klientów, buduje zaufanie i otwiera drzwi do sukcesu. Jednym z kluczowych czynników budowania renomy jest Twoje bezpieczeństwo jako przedsiębiorcy.
Kontakt
Adres: Meteorologów 7/1,
40-526 Katowice
nr domofonu: 71
Telefon: +48 516 076 132
Email: creative@lexnord.com
© 2023 Made by Strony internetowe Katowice