Czas trwania ochrony znaku towarowego: Jak przedłużyć ochronę po 10 latach?

Czy ochrona znaku towarowego jest na jakiś czas? Jak długo nasz znak jest bezpieczny i w jaki sposób przedłużyć ochronę. Dowiedz się więcej z naszego krótkiego artykułu „Czas trwania ochrony znaku towarowego”

Po skutecznym zarejestrowaniu znaku towarowego i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, jego posiadacze zapewniają sobie ekskluzywne prawo do jego dostępu oraz chronią swój znak przed jego użyciem przez autoryzowane podmioty. Nie oznacza to jednak, że już nikt nigdy nie będzie mógł legalnie użyć zarejestrowanego wcześniej znaku towarowego…To zależy już tylko od Ciebie.

Czy ochrona mojego znaku towarowego jest bezterminowa? Opłata przedłużeniowa.

Nie. Jak wszystkie inne prawa własności przemysłowej, prawo z rejestracji znaku towarowego jest ograniczone czasowo. Zgodnie z art. 153 ustawy prawo o własności przemysłowej, ochrona znaku towarowego trwa zwykle 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Po tym okresie można ją przedłużyć uiszczając odpowiednią opłatę na kolejne dziesięcioletnie okresy, zapewniając sobie tym samym kontynuację ekskluzywnych praw do znaku. Czas trwania ochrony znaku towarowego jest więc ograniczony. W przeciwnym razie, prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa. 

Co w przypadku, gdy zapomnę wnieść opłatę przedłużeniową?

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, iż Urząd Patentowy ma obowiązek poinformować posiadacza znaku towarowego o upływie okresu ochronnego i konieczności wniesienia opłaty przedłużeniowej, na co najmniej pół roku przed upływem poprzedniego terminu. Jeżeli pomimo tego zapomniałeś wnieść stosownej opłaty, ochrona nie jest jeszcze stracona. Będzie to co prawda bardziej kosztowne, jednak wciąż twoje prawo może być bezpieczne.

Czas trwania ochrony znaku towarowego w ustawie o prawie własności Przemysłowej

Jak stanowi ustawa o prawie własności przemysłowej, po upływie sześciu miesięcy od dnia upływu poprzedniego okresu ochronnego, uprawniony tj. posiadacz znaku towarowego, może przedłużyć swoją ochronę uiszczając stosowną opłatę wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30% opłaty należnej.

To awaryjne rozwiązanie ma jednak zastosowanie tylko przez sześć miesięcy od dnia upływu właściwego terminu. Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, iż przy w przypadku ponownego przekroczenia terminu, będzie konieczne rozpoczęcie procedury rejestracji znaku towarowego od nowa.

Czy mogę wnieść z góry opłatę na kilkadziesiąt lat?

Byłoby to zapewne ułatwienie dla wielu posiadaczy znaku towarowego, jednakże ustawa o prawie własności przemysłowej nie przewiduje takiego rozwiązania. Mowa jest w niej tylko o ochronie na okres 10 lat zatem niemożliwe jest wniesienie z góry opłaty za kilkadziesiąt lat. Co ważne, opłaty za kolejny okres możemy dokonać dopiero w ostatnim roku, za który została wniesiona poprzednia opłata.

Jak wynika z powyższego, przyznanie Ci prawa z rejestracji znaku towarowego nie jest bezterminowe, a czas trwania ochrony zależny od podjęcia przez Ciebie odpowiednich działań w zakreślonych przez prawo terminach. Warto zatem monitorować i przedłużać ochronę zgodnie z przepisami prawa.

Dowiedz się więcej w temacie ochrony znaku towarowego w naszych artykułach:

 1. Rejestracja znaku towarowego
 2. Jak zwiększyć ochronę twojej marki?
 3. Zasięg terytorialny rejestracji znaku towarowego

Autor: Aplikant radcowski Sara Gwardyś 

  Comments are closed

  W biznesie renoma jest niezwykle ważna. Dobra reputacja przyciąga klientów, buduje zaufanie i otwiera drzwi do sukcesu. Jednym z kluczowych czynników budowania renomy jest Twoje bezpieczeństwo jako przedsiębiorcy.
  Kontakt
  Adres: Meteorologów 7/1,
  40-526 Katowice
  nr domofonu: 71
  Telefon: +48 516 076 132
  Email: creative@lexnord.com
  © 2023 Made by Strony internetowe Katowice